Wynajem i dzierżawa lokali

Najem oznacza wzięcie w użytkowanie za wynagrodzeniem czyjejś własności. Najemca może używać rzeczy, płaci za to wynajmującemu czynsz. Jeżeli użytkowanie danej rzeczy generuje zyski, definiuje się je jako pożytki. Dzierżawa daje możliwość pobierania pożytków, wynikających z przedmiotu umowy. Jedna z ważniejszych różnic między najmem i dzierżawą dotyczy maksymalnego czasu, na jaki można zawrzeć umowę na czas oznaczony. Najem i dzierżawa różnią się też regulacją dotyczącą możliwości obniżenia czynszu. W przepisach o dzierżawie znajduje się artykuł pozwalający na obniżenie czynszu dzierżawy. Analogicznego przepisu nie ma w przypadku umowy najmu.

 

Nasza oferta