Dzierżawa działek

Dzierżawa odbywa się na podstawie umowy, zgodnie z którą wydzierżawiający oddaje dzierżawcy prawo do używania oraz pobierania z nich pożytków. Natomiast dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu. Dzierżawa najczęściej dotyczy gruntów rolnych, ale w ofercie posiadamy także działki o przeznaczeniu produkcyjno-przemysłowym.